The University of Macau (Guang Dong) Alumni Association (UMGDAA) has elected the board members for the news terms, the new board members are listed as followed.

President: ZHANG SI MING

Honorary President: TANG JIFENG, LIU SHU QIN

Executive Vice President: SEN TUNG NING

Vice President: LIU CHENXI, LI GUANGLIANG

Secretary: CAO WEI

Vice Secretary: FAN XUEKE

Treasurer: CAO WEI(Concurrent)

Vice Treasurer: SHUM CHING

Academic and Association Affairs Minister: MU HEQING

Academic and Association Affairs Vice Minister: KAI LUN

Public Relation Minister: QIU JIANFENG

Public Relation Vice Minister: XUE ZILU, LIANG RUQIAN

Internet and Publicity Minister: OU SIYU

Internet and Publicity Vice Minister: WANG JINGXU

Recreation Minister: LI GUANGLIANG(Concurrent)

Recreation Vice Minister: GAO HONG

Justice Minister: FAN XUEKE(Concurrent)